Hopotissa varatun tunnin voi myös siirtää ystävälle tai perheenjäsenelle

14.12.2021


Joskus tulee yllätyksiä ja joudutkin jäämään pois yhdeltä tai useammalta varatulta tunnilta tai maastolta. Oletko huomannut, että sinulla on myös mahdollisuus siirtää käyttämättä olevia, Hopotissa varattuja tunteja, ystävälle tai perheenjäsenelle.

Tuntien siirtäminen: https://help.hopoti.com/fi/articles/4444151-varausten-ja-tallikorttien-siirtaminen